ഒരു കടം

ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക്‌ താമസം മാറ്റി. ലോറിയിലേക്ക്‌ കെട്ടും ഭാണ്ഡവും എല്ലാം കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പതിവ് പോലെ ഒരു സംശയം – “എന്തെങ്കിലും മറന്നോ?” ഈ സംശയം പാരമ്പര്യമായി അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കണം.

എല്ലായിടത്തും ഒന്നു കൂടെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കുറേ ഓര്‍മ്മകള്‍ അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരെണ്ണം.

പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഒരു വീടുമാറ്റം. വര്‍ഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട്. ഞാനന്ന്‍ രണ്ടിലോ മറ്റോ ആണ്. കുഞ്ഞനിയത്തി നേഴ്സറിയിലും. അവള്‍ക്കന്നുകാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് മുറം ഉണ്ടായിരുന്നു “അടുക്കള” കളി കളിക്കാന്‍. Continue reading

Advertisements

Don’t worry little girl…

It is raining cats and dogs here in Trivandrum. Sitting here by the window with the laptop and an unfinished book with the bookmark still marking the same page for over a month and hot coffee by my side reminds me of my childhood.

That's me and my little sister.

When we were small kids, after coming from school, though steaming coffee (well it was tea then I think) would be available in the flask, both of us wouldn’t touch it till Mom get back from the bank. And on rainy days me and my sister, who by the way, is so scared of lightning (till date) would get to the exact centre of the biggest bed, pull down the mosquito net and cover ourselves in the blanket and wait for Mom to return. Though it was just an hour and a half wait, I remember that it used to feel like ages. With every lightning, she would cling on to me and with every thunder she would scream in the top of her voice. I still don’t know why we thought the centre of the bed was the safest place in the house. That LKG girl has now grown up and her brother too. But when it rains, I still remember my childhood. I wonder if she does the same. Well maybe I should ask her someday.

Twinkle Twinkle Little Star…

Today is a rainy day. Sitting in the veranda watching rain, sipping hot cardamom flavored black coffee reading “To whom it may concern” by Shariq Iqbal with old Malayalam classics in the ears is feeling like Heaven. Kadali Vaazha kayyilirunnu kaakkayinnu virunnu vilichu… Virunnukaara.. virunnukaara… Virunnu kaara vannatte….

Kaanana Chayayilaadu meeykkan njaanum varatteyo nintekoode…Paadilla paadilla namme nammal…paade marannonnum cheythu koodaa..

Kasthoori thailamittu mudi minukki….muthodu muthu vecha vala kilukki… kayyil muthodu muthu vecha vala kilukki… Mandaarakkulanagare kulichorungi… mangalya thattamitta puthukkappennu  maaril manjaadi marukulla midukkippennu…

Aree wah!!

Kuyile thedi Kuyiline theedi.. kuthichu paayum maara…Pattu kupppayakkaara…

I closed the book… Though it has been long due to return it to Vivek, he wouldn’t need it now as the university exams is going on. FYI: The author is his friend.

Just now the song changed to Ellarum chollanu ellarum chollanu… Ellarum chollanu ellarum chollanu kallane nenjilennu… karimkallanee nenjilennu…

This song brought back school memories to me. It reminded me of a person I knew at School. She was in our senior batch. We were not really friends… But I liked her and disliked her at the same time (For that matter her entire class – You know school day class rivalries) I really liked many of them including her. Our school and we all were so proud of them. Some very trivial things seem so stuck in your brain in the place where your basic Maths multiplication tables should have been. This particular song always transports me to that hall in the ground floor of Bharathiya Vidya Bhavan, Wayanad Kendra. I don’t remember what the occasion was, but I remember Anjana Pradeep singing this song. Another song which I remember her singing is the one with the lines “…aasthana gayakanakkum nine njan…” I don’t know which song is that.

Thinking of Anjana reminds me of Keerthana Murali. I remember her with a white dress dancing to some song. I think it was from the movie Devaragam. Every person has some associated memory. Those memories are of very irrelevant occasions. I have no idea why or how do I remember them. I never had the idea that I will remember Arun Baby Chettan as on the day when he came to school with his mustache shaven for the first time. That day he was late for the school assembly. I remember seeing him in the car porch while the assembly was going on. I remember Vivekettan’s 10th birthday and remember that I thought he was too old to be attending schools. A two digit number for age was something that I couldn’t fancy for at least 3 years from then! I also remember him dancing to “Antha Arabi kadaloram” and some folk song dressed like a girl!! I remember Sandeepettan and Sharika chechi who left our school in their 2nd std or so! They were the eldest twins in our School. Recently I found him on Orkut! And he surprised me by remembering everything about me! Then there is Pia Chechi – Pia McLeod. I always thought that they couldn’t board the ship on 14th August 1947 Midnight!! Ha ha ha. And I even remember discussing this with her under the tree while waiting for Abbasettan’s Jeep to come after some exam. And I think she told me about Ouija Board or something of that sort that day. I’ll have to find her in orkut or facebook today. I hope she did not bother to board another ship!

Editorial Board

There were so many others also. Dhyana who drew well. Nitheesh who played Dicroos in the English Drama – The Letter Box. Arun M A chettan who was as nerdy as a nerd can get to (Sorry). Niranjan – The Artist who was in Green House some year. He drew the Pookkalam that year for Onam Celebrations (And probably in other years too). Jayeshettan who once fixed a string “tail” on me once (And I walked with that all day). I remember Meerachechi in her costume of a folk dance with an Olakkuda. I remembered that when I saw her from Ernakulam last month. It was a surprise that we recognized each other on the footpath! Sudhachechi who used to have a BIG circular ear-ring, Susmitha Chechi & Anisha chechi. Jerin who imitated Mohanlal once… Abhijithettans – the tall one and the artist. Jishitha TK who was in the editorial board of our first hand-written school magazine. Reshma Chechi who once did so well in a debate Science –Boon or Bane. Ha ha. Then there is Nithya Chechi – THE Singer, who once bought me a Limca when we were going for some Bhavans Fest or CBSE School Kalotsav in my fifth Std. or so !! That was the first time I drank it!! I remember Deepika Chechi every time I hear “Shalalala”. And I remember her screaming “Curtainideda patti…” with the mic on at the end of “Christmas Carol” Drama. And ofcourse Shamz – I don’t remember what I remember about him most!!

I thought of writing about all of them. Let this confine to my seniors at school now! Will write the rest later!